Miasto - woj.

Alterna

Bielawska 6/3, Wrocław
tel. 71 795 70 86


Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Polityka Prywatności