Miasto - woj.

Aik

Literacka 15, Biała Podlaska
tel. 83 342 20 67


Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności