Miasto - woj.

Amaro

Młyńska 8, Gliwice
tel. 32 231 65 87


Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Polityka Prywatności