Miasto - woj.

Almed

Saperów 14, Bydgoszcz
tel. 52 327 15 60


Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Polityka Prywatności